Parent-child

 • new version mms
  With 20 new functions, 18 bugfixes and 5 redesigned functions we can safely say that the new stable version, 7.6.9, is a big step forward for all our customers.

  The top 5 most demanded new functions:
  1. New plugin for Joomla profile integration. No matter where the user changes his e-mail, it will be administrated in the member administration. Read more.
  2. Parent + Child. In some organizations, members need a parent-child relation. For example when members of the organization are in a hierarchy: businesses with employees or households with children. Specific children's data (such as the end of subscription date or address) can be updated / synchronized when the parent is changed. Read more.
  3. New functions in overviews. Choose your own fields in the member overview, applicant overview and export overview. Order on the field by clicking the column name. New Search types determined by the fieldtype. Read more.
  4. 2 new fieldtypes. Add numerical fields, Add iban fields, both with specific user interface, interactive checks and search methods. Read more.
  5. New Export plugin. We created the new export plugin with the same base functions and look + feel as the member overview (both existing members and applicants. Read more.

  There is also the new possibility to assign a different Joomla user group to applicants than the default Joomla usergroup, configuring which combination of fields make the Joomla user full name, logrotating of mms logfiles, overriding the date formats of the export, and so on, but those weren't in the top 5. For a full list of all changes, take a look in our documentation: Read more.

  Existing customers upgrade their subscription for 64 EURO per year.
 • new version mms
  Met meer dan 20 nieuwe functies, 18 bugfixes and 5 compleet herschreven functies kunnen we veilig zeggen dat de nieuwe stabiele versie, 7.6.9, een grote stap voorwaarts is voor alle klanten.

  De top 5 meest gevraagde nieuwe functies:

  1. Nieuwe plugin voor Joomla profiel integratie. Waar de gebruiker ook precies zijn e-mail wijzigt, het wordt geadminitreerd in de ledenadministratie. Read more.
  2. Parent + Child. Bij sommige organisaties hebben leden een parent-child relatie. Bijvoorbeeld als leden in een organisatie hierarchisch zijn ingedeeld, zoals bedrijven met werknemers of huishoudens met kinderen. Specifieke kinder gegevens kunnen automatisch worden gupdate met de status bij de ouder. Read more.
  3. Nieuwe functies bij de overzichten. Kies je eigen velden in het ledenoverzicht, aanmeldingen overzicht en export overzicht.Sorteer op een veld door erop te clicken. Extra zoekmogelijkheden die worden bepaald door het veldtype. Read more.
  4. 2 nieuwe fieldtypes. Voeg numerieke velden toe, iban velden, beide met een specifieke gebruikers interface, interactieve checks en zoek methoden. Read more.
  5. Nieuwe Export plugin. Wij hebben een nieuwe export plugin geboud met dezelfde basis functies en look + feel als het leden overzicht (zowel bestaande leden als aanmelders). Read more.


  Tevens is er nu de mogelijkheid om een andere Joomla user group aan aanmelders toe te kennen dan de standaard Joomla usergroup, kan je de combinatie van de Joomla user full name zelf kiezen, logrotating van de mms logfiles, de date formats van de export zelf overriden, etcetera, maar die stonden niet in de top 5. Voor een volledige lijst van alle wijzigingen, kijk nu in onze documentatie: Read more.

  Bestaande klanten upgraden hun abonnement voor 64 EURO per jaar.