Uitbreiding aantal maatwerk velden naar 75

150 veldenDe nieuwste versie van MMS maakt 75 maatwerk velden mogelijk, waar voorheen 25 velden beschikbaar waren. Het aantal vaste velden is uitgebreid met 2 velden naar 75, ten behoeve van de inning van de contributie: een bedrag en een omschrijiving.

In totaal zijn er nu 150 velden voor ieder lid; ruim genoeg voor ieder type vereniging.