Davilex en verschillende datumformaten (Amerikaans en Europees) door elkaar

Voor onze nieuwe klanten converteren wij dagelijks hun oude ledenbestanden. De ledenadministratie werd altijd daarvoor in een ander programma gedaan (zoals Davilex Club, Excel, of PC-Leden), en om de gegevens te behouden lezen wij de bestanden in op onze servers. De kwaliteit van de geboden bestanden (exports) verschilt enorm, en op het moment zijn we vooral bezig om Davilex bestanden in te lezen.

De achtergrond: het standalone programma Davilex Club is afhankelijk van de instellingen van individuele gebruikers op hun pc. Zo verwisselde in 2011 bij een klant tijdens een software update het Europese datumformaat (dd-mm-jjjj) naar het US formaat (mm/dd/jjjj) bij een aantal lidrecords. Tijdens de administratie met het ledenadministratie programma staat er nu bij het ene lid als begindatum 08/15/2012 en bij de andere 15-08-2012. Dit blijkt ook zo in de exports te staan. Dit kan (en moet) per pc weer goed worden gezet, maar veel gebruikers lukt dit niet; met de data is dan nauwelijks meer te werken want binnen 1 veld komen verschillende notaties voor.

Op zich hoeft dit geen groot probleem te zijn voor het importen van de data in onze database, want wij hebben nu diverse Davilex functies gemaakt die de Davilex datum notatie per waarde (dus binnen de kolom) automatisch herkent, en daarna automatisch naar het standaard UNIX formaat omzet: jjjj-mm-dd. In de representatie naar de leden toe (en ook in de excel export) wordt het uiteraard allemaal weer naar ons Europese model gezet: 15-08-2012 is nu eenmaal waar wij aan gewend zijn. Ook worden bij de bankrekeningnummers de puntjes er uitgehaald (die Davilex er zelf in zet) en de spaties uit telefoonnummers.

Zo hebben we vandaag toch weer bijna 4.000 leden ingelezen, die zelf ook met onze gebruikersvriendelijke ledenadministratie software gaan werken. En die dus ook weer eenduidige notaties zien bij datum, telefoonnummer en bankrekeningnummer.