Openbare profielen

Voor verschillende typen verenigingen, kan het handig zijn om lidgegevens openbaar of voor bepaalde groepen te publiceren. Denk aan een sportvereniging, waar leden elkaar moeten kunnen bereiken om afspraken te maken. Of een beroepsvereniging waar de gecertificeerde leden op een kaart moeten komen te staan zodat ze kunnen worden gevonden door klanten.

Echter, de vereniging moet wel voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Een tegenstelling, zo lijkt het.

De oplossing is even simpel als doeltreffend: verdeel de lidgegevens in een openbaar profiel en een profiel dat alleen voor het voeren van de ledenadministratie is. En laat deze informatie door de leden zelf invullen en bijhouden.

De leden of het publiek kan elkaar vinden in een zogenaamd smoelenboek, waarbij de vereniging alleen gegevens van leden deelt die de leden ook willen delen.

Meer hierover vindt u in onze documentatie