Ledenadministratie Software Screens

Voorbeelden van ledenadminstratie demo. Click op een screen voor de vergroting. Op de vergrootte screendump, click op de rechterkant voor de volgende.

Menu keuzes voor een lid: bewerken eigen gegevens Lid bewerkt een gedeelte van zijn eigen gegevens. De rest van de gegevens is voor de administratie beschikbaar.

Menu keuzes voor een admin: bewerken leden, exporteren, clieop bestanden maken, kengetallen uitdraaien Admin zoekt in actieve leden bestand op naam, postcode, lidnummer, e-mail adres, efdeling

De extra velden die een admin kan bewerken zijn o.a. opzegdatum, memo, afdeling Een admin kan nieuwe leden invoeren

Jaarlijks kunnen de lidmaatschapsprijzen worden aangepast, als iemand in het laatste kwartaal lid wordt hoeft hij niet een heel jaar contributie te betalen De clieop run van april bevat mensen die tussen januari en april van het lopende jaar lid zijn geworden

Er zijn diverse exports mogelijk: verjaardagen, csv voor in excel, nieuwe leden, etiketten voor mailings, en dat allemaal per afdeling / team Voorbeeld van een etiketten vel met de adressen voor bijvoorbeeld verjaardagskaartjes. Alle etiket formulieren zijn mogelijk; zolang u ons de juiste formaten stuurt

Meestal wil het bestuur ook kengetallen weten, zoals aantal nieuwe leden per maand en aantal opzeggingen.