Nieuwe MMS functie voor AVG voorwaarde: "Het recht om vergeten te worden"

MMS helpt verenigingen en stichtingen om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG:
  • Recht op toegang tot gegevens
  • Privacy waarborging
  • Gegevens mobiliteit
Om nu ook te voldoen aan "Het recht om te worden vergeten", introduceren wij de functie om "verouderde gegevens automatisch te verwijderen".

Sinds MMS versie 7.5.20 vindt u in het options menu, het aantal dagen dat gegevens moet worden bewaard na het beeindigen van het lidmaatschap. De Crontab zal nadat het aantal dagen voorbij is de lidgegevens, de aanmeldgegevens en de facturen verwijderen (indien u MMS Subscription gebruikt). Bij lidgegevens wordt de opzegdatum gebruikt, voor facturen wordt de facturatiedatum gebruikt en voor aanmeldgegevens wordt de aanmelddatum gebruikt.

Tijdens de installatie of update, wordt de waarde op 3650 gezet, dat is 10 jaar. Afhankelijk van het doel dat de gegevens moeten worden bewaard bij de organisatie, kan 10 jaar te lang zijn. 1 a 2 jaar is een veilige instelling, en nog bruikbaar voor een vereniging of stichting.

Deze nieuwe functie kan ook worden ingezet als een lid daarom vraagt: zet de opzegdatum hoger dan de ingestelde waarde. De gegevens worden dan verwijderd zodra de cron job weer draait.

Wij adviseren ook om een Joomla component in te zetten om verouderde accounts dagelijks op te schonen. Er is immers geen reden om Joomla gebruiker gegevens tot in de eeuwigheid op uw website te bewaren.