Nieuws

Voorlichting en tips over AVG / GDPR

Stapsgewijs wordt de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens opgevoerd. Eerst werd de WBP aangescherpt, en die gaat per 25 mei 2018 over in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Voor organisaties die leden of klanten hebben, betekent dit dat ze goed moeten doorlichten hoe ze met persoonsgegevens omgaan.

In ons artikel uit 2015 staat de basis beveiliging voor onze klanten al toegelicht.

Op dat artikel hebben we 2 aanvullingen:

  1. In de tussentijd is de bewerkersovereenkomst overgegaan in de verwerkers overeenkomst.
  2. Ook heeft de overheid een nuttige site gelanceerd waarmee u de hosting instellingen kunt controleren: internet.nl. Wij hebben daar 1 punt van aandacht bij: als u het achterhalen van wachtwoorden via Brute Force voorkomt met "ban software" zoals Fail2ban, dan is IPV6 een onvelige instelling. De meest gebruikte ban software werkt namelijk nog niet met IPV6 op stable webservers. Dus daarmee maakt u uw systeem eerder onveilig dan veilig !

php7 geoptimaliseerd: 2-3 keer sneller !

Joomla en dus ook My Member Software draaien op programmeertaal php + de mysql database. Een jaar geleden maakten wij MMS al geschikt voor mariadb (de nieuwe database server). Nu hebben wij MMS ook succesvol geoptimaliseerd voor PHP7. Webpagina's laden ongeveer 2 tot 3 keer zo snel. Leden en administrateurs hoeven nu niet meer op de website te wachten ! Is uw website nog niet snel genoeg ? Overweeg dan een naar andere webhost, met PHP7, te verhuizen.

php7 veel sneller
Voor MMS gebruiken wij nog een extra taal: Angular JS. Hiermee wordt de appllicatie responsive; geschikt voor tablet, mobiel en pc. We gebruiken dus de modernste talen.

Uitbreiding aantal maatwerk velden naar 75

150 veldenDe nieuwste versie van MMS maakt 75 maatwerk velden mogelijk, waar voorheen 25 velden beschikbaar waren. Het aantal vaste velden is uitgebreid met 2 velden naar 75, ten behoeve van de inning van de contributie: een bedrag en een omschrijiving.

In totaal zijn er nu 150 velden voor ieder lid; ruim genoeg voor ieder type vereniging.

My Member Software bouwt Leden koppeling naar Conscribo

MyMemberSoftware heeft een Lid gegevens koppeling gebouwd voor het bekende en door verenigingen veelgebruikte Conscribo boekhoudpakket. Vanaf medio september start een groep verenigingen om de koppeling in de praktijk te testen. Wij verwachten de module voor het eind van 2017 in productie te kunnen aanbieden.

Ledenadministratie

U gebruikt ons ledenadministratiepakket op uw website. Daarmee kan de ledenadministrateur het complete beheer doen, maar ook leden kunnen inloggen, de ALV stukken downloaden, hun eigen gegevens muteren en zich met enkele clicks kunnen inschrijven voor evenementen .

koppeling mms conscriboContributie

Een belangrijk en jaarlijks terugkerend gepuzzel is de contributie inning. Daarom hebben wij een automatische gegevens koppeling gebouwd naar het veel gebruikte Conscribo boekhoudpakket. Hiermee kan de contributie inning worden gedaan, uitgaven worden geboekt, jaarrekeningen worden gemaakt, enzovoorts.
 

Tests gestart !

De eerste versie van de koppel module is gereed, en wij hebben een groep verenigingen gevonden die de koppeling in de praktijk gaat testen. Als tegenprestatie krijgen zij van ons het Conscribo pakket en de koppel software (MMS Synchro) 12 maanden gratis.

Wilt u voor 2018 de automatische gegevens koppeling ook in gebruiken ? Laat het weten door ons een e-mail te sturen.

Over Conscribo:

Met ongeveer 600 verenigings klanten is Conscribo een bekende aanbieder in de verenigingssector. Conscribo non-profit is gemaakt op basis van de ervaring van penningmeesters en secretarissen van een groot aantal verenigingen. Omdat geen enkele vereniging hetzelfde is, staat flexibiliteit in Conscribo op de eerste plek.

koppeling1

My Member Software start samenwerking met ClubCollect.

ClubCollect verzorgt voor verenigingen de inning van de contributie en neemt veel werk uit handen van de penningmeester. Met My Member Software beheert u veilig een ledenadministratie op uw eigen verenigingswebsite en bespaart zodoende tijd en geld. Deze 2 elkaar aanvullende oplossingen hebben een samenwerking opgestart door een koppeling te maken tussen de ledenadministratie in My Member Software en het Club Collect systeem. Hierdoor is het mogelijk eenvoudig een export te maken uit ons open source pakket My Member Software. Deze export is te gebruiken als importfile voor ClubCollect.

ccmms

Met de plugin is het correct innen van de contributie bij de juiste leden wel heel gemakkelijk. Het systeem van ClubCollect kan de lidgegevens inlezen en vanaf dat moment is het een kwestie van wachten totdat het geld op uw rekening staat. De rest is volledig geautomatiseerd: het versturen van de facturen (via email, sms en/of per post), innen, herinneren en verwerken van de betalingen. Het is zelfs mogelijk de factuur in termijnen te betalen en ClubCollect financiert de gespreide betalingen voor aan de vereniging.

Al meer dan 300 verenigingen maken gebruik van ClubCollect waaronder de Werknemersvereniging van IKEA en Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. De Club Collect plugin is vanaf heden (gratis) te downloaden en werkt op uw eigen website.